تاریخ : دوشنبه 24 شهريور 1399
کد 3296

پرونده اول

که دراز است ره مقصد و ما...

مصاحبه با آقای سعید معماریان(رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قیر، عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران)

                                                        

سعید معماریان با رویی گشاده از ما استقبال کرد و بزرگ ترین مشکل این روزهای صنعتش را عدم استرداد ارزش افزوده دانست و گفت:بیش از یک سال است که هیچ استردادی انجام نشده و ارزش افزوده صنعت ما بلوکه شده است. من از مشکلات ارز و اتفاقاتی که برای بانک مرکزی افتاد مطلع هستم و می دانم که اکثرا برای حل مشکلاتمان به وام های بانکی رو آوردیم و تقاضای کمک کردیم و همچنان تقاضای حمایت داریم باید فکری به حال استرداد این ارزش های افزوده شود چرا که ما تولید کننده ایم و باید بگویم بحث تعهد ارزی را هم پذیرفته ایم و هرگز برای این موضوعات شانه خالی نکرده ایم.باید مسیرهای پرداخت ارز باز شود تا بتوانیم شماره حساب ارزی داشته باشیم. ولی علی رغم تمام پیگیری ها نتایج اثر بخش را ندیده ایم.
می پرسیم:حتی با وجود جلسات در اتاق؟
می گوید:ببینید من از اتاق و میز حاضر تشکر می کنم و می دانم که دلسوزانه پیگیر این داستان ها بوده اند و هستند حتی به فعالان اقتصادی هم توصیه می کنم که با اتاق و میز حاضر ارتباط بیش تر ی داشته باشند ولی ما در حال حاضر برای استرداد ارزش افزوده نیاز به حمایت داریم تا بتوانیم صادرات بیش تری هم داشته باشیم.
وی در جواب سوال ما که در خصوص انجمن نوپای صادرکنندگان اصفهان و تآثیراتش بر روی صادر کننده بود گفت:ما از این تشکل ها استقبال می کنیم ولی اگر این انجمن بتواند تخصصی تر با مسائل برخورد کند و بین تشکل های مختلف هماهنگی به وجود آورد قطعآ بهتر است.