آرشیو اطلاعیه

فهرست کد آیسیک‌ های دارای سرفصل شناسه کالا و خدمات دفتر صنایع ریلی و دریایی

اطلاعیه

فهرست کد آیسیک‌ های دارای سرفصل شناسه کالا و خدمات دفتر صنایع ریلی و دریایی

(24)

يکشنبه 9 بهمن 1401
برگزاری نمایشگاه های بین المللی

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه های بین المللی

(38)

يکشنبه 9 بهمن 1401
برگزاری نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان

(22)

يکشنبه 9 بهمن 1401
برگزاری دوره آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری با محوریت ترکیه

اطلاعیه

برگزاری دوره آموزشی تنظیم قراردادهای تجاری با محوریت ترکیه

(36)

يکشنبه 9 بهمن 1401
اعزام هیات تجاری به کشور افغانستان

اطلاعیه

اعزام هیات تجاری به کشور افغانستان

(41)

يکشنبه 9 بهمن 1401
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، زیر ساخت و صنایع وابسته عمان

اطلاعیه

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، زیر ساخت و صنایع وابسته عمان

(63)

شنبه 8 بهمن 1401
مصوبات اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز

اطلاعیه

مصوبات اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز

(44)

شنبه 8 بهمن 1401
دریافت کد شیما

اطلاعیه

دریافت کد شیما

(31)

شنبه 8 بهمن 1401
اعلام صدور مجوز برگزاری پاویون در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اردن-امان

اطلاعیه

اعلام صدور مجوز برگزاری پاویون در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اردن-امان

(10)

شنبه 8 بهمن 1401
آخرین اطلاعات مقررات و الزامات بهداشتی ورود و خروج اتباع خارجی به کشور ترکمنستان

اطلاعیه

آخرین اطلاعات مقررات و الزامات بهداشتی ورود و خروج اتباع خارجی به کشور ترکمنستان

(22)

شنبه 8 بهمن 1401