آرشیو اطلاعیه

سالن اختصاصی از مزرعه تا سفره در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

اطلاعیه

سالن اختصاصی از مزرعه تا سفره در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

(27)

سه شنبه 14 دي 1400
درخصوص نمایشگاه پروداکسپو روسیه

اطلاعیه÷

درخصوص نمایشگاه پروداکسپو روسیه

(43)

سه شنبه 14 دي 1400
درخصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در تاجیکستان مورخ 7 الی 10 اسفند

اطلاعیه

درخصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در تاجیکستان مورخ 7 الی 10 اسفند

(35)

سه شنبه 14 دي 1400
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بانکی

اطلاعیه

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بانکی

(27)

سه شنبه 14 دي 1400
تمدید موقت پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی

اطلاعیه

تمدید موقت پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی

(19)

سه شنبه 14 دي 1400
تامین سوخت ذخیره صنایع

اطلاعیه

تامین سوخت ذخیره صنایع

(27)

سه شنبه 14 دي 1400
پروژه های سرمایه گذاری ازبکستان

اطلاعیه

پروژه های سرمایه گذاری ازبکستان

(46)

سه شنبه 14 دي 1400
برگزاری نمایشگاههای بین المللی سرامیک فوشان

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاههای بین المللی سرامیک فوشان

(19)

سه شنبه 14 دي 1400
برگزاری نمایشگاه بین المللی هدایا، صنایع دستی و لوازم خانگی شنجن در چین

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه بین المللی هدایا، صنایع دستی و لوازم خانگی شنجن در چین

(23)

سه شنبه 14 دي 1400
 فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل استان اصفهان

اطلاعیه

فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل استان اصفهان

(111)

فراخوان

پنجشنبه 9 دي 1400