آرشیو اطلاعیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری لجستیک  چین-گوانجو

اطلاعیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری لجستیک چین-گوانجو

(20)

دوشنبه 20 دي 1400
نمایشگاه بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد

اطلاعیه

نمایشگاه بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد

(31)

دوشنبه 20 دي 1400
نمایشگاه اطلاعات الکترونیکی شنجن در چین

اطلاعیه

نمایشگاه اطلاعات الکترونیکی شنجن در چین

(14)

دوشنبه 20 دي 1400
مناقصه انتقال انرژی و انرژی های تجدیدپذیر در الجزایر

اطلاعیه

مناقصه انتقال انرژی و انرژی های تجدیدپذیر در الجزایر

(12)

دوشنبه 20 دي 1400
مناقصات دولتی ترکمنستان

اطلاعیه

مناقصات دولتی ترکمنستان

(32)

دوشنبه 20 دي 1400
معرفی مرکز نوآوری بازرگانی بین‌المللی دانشگاه علمی-کاربردی اتاق ایران

اطلاعیه

معرفی مرکز نوآوری بازرگانی بین‌المللی دانشگاه علمی-کاربردی اتاق ایران

(24)

دوشنبه 20 دي 1400
حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موظف شرکت‌ها

اطلاعیه

حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موظف شرکت‌ها

(60)

دوشنبه 20 دي 1400
بهره مندی از  تسهیلات کریدور سبز گمرکی  بین ایران و روسیه

اطلاعیه

بهره مندی از تسهیلات کریدور سبز گمرکی بین ایران و روسیه

(23)

دوشنبه 20 دي 1400
تمدید فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل استان اصفهان

اطلاعیه

تمدید فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل استان اصفهان

(37)

دوشنبه 20 دي 1400
معرفی شرکتهای ایرانی توانمند و علاقمند به قعالیت با بازرگانان تایلندی

اطلاعیه

معرفی شرکتهای ایرانی توانمند و علاقمند به قعالیت با بازرگانان تایلندی

(69)

سه شنبه 14 دي 1400