آرشیو اطلاعیه

ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه

اطلاعیه

ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه

(37)

شنبه 18 تير 1401
عزام هیات تجاری به بلاروس

اطلاعیه

عزام هیات تجاری به بلاروس

(50)

شنبه 18 تير 1401
شرایط قرنطینه ای استرالیا برای واردات پسته

اطلاعیه

شرایط قرنطینه ای استرالیا برای واردات پسته

(20)

شنبه 18 تير 1401
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد برای صاحبان مشاغل تا 31 تیر 1401

اطلاعیه

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد برای صاحبان مشاغل تا 31 تیر 1401

(44)

شنبه 18 تير 1401
تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال 1401 تا 26 تیر ماه 1401

اطلاعیه

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال 1401 تا 26 تیر ماه 1401

(33)

شنبه 18 تير 1401
تفویض اختیار  بخشودگی جرائم مالیاتی به مدیران کل سازمان امور مالیاتی استان ها تا میزان 100 درصد

اطلاعیه

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی به مدیران کل سازمان امور مالیاتی استان ها تا میزان 100 درصد

(41)

شنبه 18 تير 1401
الزام ثبت اطلاعات فعالیت کلیه واحدهای تولیدی به منظور دریافت کد نقش و شناسه کالا از سامانه جامع تجارت ایران

اطلاعیه

الزام ثبت اطلاعات فعالیت کلیه واحدهای تولیدی به منظور دریافت کد نقش و شناسه کالا از سامانه جامع تجارت ایران

(39)

شنبه 18 تير 1401
اجرایی شدن موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی بین کشورهای اسلامی (TPSOIC)

اطلاعیه

اجرایی شدن موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی بین کشورهای اسلامی (TPSOIC)

(45)

شنبه 18 تير 1401
اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی با روسیه

اطلاعیه

اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی با روسیه

(8)

شنبه 18 تير 1401
آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت نشر استان اصفهان

اطلاعیه

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت نشر استان اصفهان

(414)

اطلاعیه

پنجشنبه 16 تير 1401