آرشیو اطلاعیه

درخواست خرید سنگ و گیاهان زینتی برای پروژه پارک تفریحی در ترکمنستان

اطلاعیه

درخواست خرید سنگ و گیاهان زینتی برای پروژه پارک تفریحی در ترکمنستان

(143)

پنجشنبه 23 دي 1400
درج قیمت تولیدکننده

اطلاعیه

درج قیمت تولیدکننده

(21)

پنجشنبه 23 دي 1400
خرید شمش های آلومینیوم  و کاتدهای مسی توسط شرکت ترکیه ای

اطلاعیه

خرید شمش های آلومینیوم و کاتدهای مسی توسط شرکت ترکیه ای

(120)

پنجشنبه 23 دي 1400
تکمیل شرایط و بکارگیری نیروی انسانی خارجی در شرکت ها در کشور عراق

اطلاعیه

تکمیل شرایط و بکارگیری نیروی انسانی خارجی در شرکت ها در کشور عراق

(33)

پنجشنبه 23 دي 1400
آیین نامه اجرایی بند س ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور باموضوع الزامات ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک

اطلاعیه

آیین نامه اجرایی بند س ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور باموضوع الزامات ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک

(13)

پنجشنبه 23 دي 1400
آمار حوادث ناشی از کار در شش ماه اول سال جاری و الزامات قانونی به منظور پیشگیری از حوادث در محیط کار

اطلاعیه

آمار حوادث ناشی از کار در شش ماه اول سال جاری و الزامات قانونی به منظور پیشگیری از حوادث در محیط کار

(10)

پنجشنبه 23 دي 1400
اعلام آمادگی اعزام هیئت تجاری به کشور ونزوئلا

اطلاعیه

اعلام آمادگی اعزام هیئت تجاری به کشور ونزوئلا

(31)

پنجشنبه 23 دي 1400
اعلام آمادگی اعزام هیئت تجاری به کشور ازبکستان

اطلاعیه

اعلام آمادگی اعزام هیئت تجاری به کشور ازبکستان

(37)

پنجشنبه 23 دي 1400
اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالای لوازم یدکی خودرو

اطلاعیه

اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالای لوازم یدکی خودرو

(12)

پنجشنبه 23 دي 1400
اعزام هیات سازمان توسعه تجارت به رومانی و صربستان

اطلاعیه

اعزام هیات سازمان توسعه تجارت به رومانی و صربستان

(12)

چهارشنبه 22 دي 1400