آرشیو اطلاعیه

فراخوان احصاء مطالبات معوق واحدهای تولیدی از دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و خودروسازان

اطلاعیه

فراخوان احصاء مطالبات معوق واحدهای تولیدی از دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و خودروسازان

(32)

دوشنبه 27 دي 1400
دستورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروه کالایی لوازم یدکی خودرو

اطلاعیه

دستورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروه کالایی لوازم یدکی خودرو

(27)

دوشنبه 27 دي 1400
درخصوص برنامه سفر خط منظم حمل کانتینر به بنادر نواشیما و کاندلا از مبداء چابهار و بالعکس

اطلاعیه

درخصوص برنامه سفر خط منظم حمل کانتینر به بنادر نواشیما و کاندلا از مبداء چابهار و بالعکس

(31)

دوشنبه 27 دي 1400
تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی

اطلاعیه

تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی

(28)

دوشنبه 27 دي 1400
تسهیلات ریالی سرمایه در گردش صادراتی با نرخ ترجیحی

اطلاعیه

تسهیلات ریالی سرمایه در گردش صادراتی با نرخ ترجیحی

(34)

دوشنبه 27 دي 1400
تایید خرید و ثبت اسناد فروش انواع پارچه رومبلی در سامانه جامع تجارت

اطلاعیه

تایید خرید و ثبت اسناد فروش انواع پارچه رومبلی در سامانه جامع تجارت

(22)

دوشنبه 27 دي 1400
برنامه‌های آموزش تخصصی داوری

اطلاعیه

برنامه‌های آموزش تخصصی داوری

(27)

دوشنبه 27 دي 1400
برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور

اطلاعیه

برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور

(18)

دوشنبه 27 دي 1400
آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور

اطلاعیه

آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور

(10)

دوشنبه 27 دي 1400
ارسال فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400

اطلاعیه

ارسال فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400

(30)

دوشنبه 27 دي 1400