آرشیو اطلاعیه

گزارش جلسه سفرا و سر کنسولهای مقیم امارات با مدیر کل امور اتباع بیگانگان و بنادر امارات

اطلاعیه

گزارش جلسه سفرا و سر کنسولهای مقیم امارات با مدیر کل امور اتباع بیگانگان و بنادر امارات

(91)

چهارشنبه 7 خرداد 1399
اصلاح بند (7) صورتجلسه ساماندهی فرآیند ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 2 اولویت

اطلاعیه

اصلاح بند (7) صورتجلسه ساماندهی فرآیند ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 2 اولویت

(153)

چهارشنبه 7 خرداد 1399
موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه

موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

(114)

سه شنبه 6 خرداد 1399
نحوه ثبت نام  در سامانه کارا جهت تسهیلات کارگاههای آسیب دیده از کرونا

اطلاعیه

نحوه ثبت نام در سامانه کارا جهت تسهیلات کارگاههای آسیب دیده از کرونا

(608)

شنبه 3 خرداد 1399
تعیین ضوابط  ورود و خروج فلزات گرانبها

اطلاعیه

تعیین ضوابط ورود و خروج فلزات گرانبها

(78)

شنبه 3 خرداد 1399
تشکیل کمیته ایران و قرقیزستان

اطلاعیه

تشکیل کمیته ایران و قرقیزستان

(79)

شنبه 3 خرداد 1399
اجرای فاز دوم ثبت نام اصناف و صنایع در راستای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند

اطلاعیه

اجرای فاز دوم ثبت نام اصناف و صنایع در راستای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند

(55)

شنبه 3 خرداد 1399
چگونه ساختار #بیداری_اقتصادی را در ماه اول در سازمان ایجاد کنیم؟

اطلاعیه

چگونه ساختار #بیداری_اقتصادی را در ماه اول در سازمان ایجاد کنیم؟

(207)

ستادي براي مدیریت عصر کرونا

پنجشنبه 1 خرداد 1399
کدهای تعرفه ای و حقوق ورودی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 99

اطلاعیه

کدهای تعرفه ای و حقوق ورودی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 99

(19370)

پنجشنبه 1 خرداد 1399
مدیریت سهام عدالت

اطلاعیه

مدیریت سهام عدالت

(195)

پنجشنبه 1 خرداد 1399