آرشیو اطلاعیه

متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

(575)

اطلاع رسانی در خصوص متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دوشنبه 7 مرداد 1398
معرفی اعضاء گروه بازرگانی و بازاریابی راه آهن اصفهان جهت جذب بارهای ریل پسند

معرفی اعضاء گروه بازرگانی و بازاریابی راه آهن اصفهان جهت جذب بارهای ریل پسند

(492)

اطلا رسانی درخصوص معرفی اعضاء گروه بازرگانی و بازاریابی راه آهن اصفهان جهت جذب بارهای ریل پسند

جمعه 16 شهريور 1397
در خصوص ثبت سفارش شمش استاندارد فلطات گرانبها

در خصوص ثبت سفارش شمش استاندارد فلطات گرانبها

(379)

اطلاع رسانی در خصوص ثبت سفارش شمش استاندارد فلطات گرانبها

پنجشنبه 15 شهريور 1397
ثبت نام واحدهای فلزی در سامانه بهین یاب

ثبت نام واحدهای فلزی در سامانه بهین یاب

(466)

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام واحدهای فلزی در سامانه بهین یاب

پنجشنبه 15 شهريور 1397
تعویق هیات موسس اتاق مشترک ایران + تاجیکستان و سمینار آموزشی سرمایه خارجی‎

تعویق هیات موسس اتاق مشترک ایران + تاجیکستان و سمینار آموزشی سرمایه خارجی‎

(441)

اطلاع رسانی در خصوص تعویق هیات موسس اتاق مشترک ایران + تاجیکستان و سمینار آموزشی سرمایه خارجی‎

جمعه 29 تير 1397
فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

(624)

اطلاع رسانی در خصوص اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

يکشنبه 20 خرداد 1397
نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

(516)

اطلاع رسانی در خصوص نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

سه شنبه 15 خرداد 1397
بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

(596)

اطلاع رسانی در خصوص بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

(927)

اطلاع رسانی در خصوص فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

پنجشنبه 16 فروردين 1397
معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

(829)

اطلاع رسانی در خصوص معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

سه شنبه 14 فروردين 1397