آرشیو اطلاعیه

خريد 20 دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه سرور

آگهي مناقصه شماره 03-98

خريد 20 دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه سرور

(139)

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد 20 دستگاه
كامپيو تر و يك دستگاه سرور مطابق با مشخصات ذيل اقدام نمايد.

سه شنبه 2 مهر 1398
امکان ثبت کوتاژهای صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی به سایر کشورها

امکان ثبت کوتاژهای صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی به سایر کشورها

(128)

اطلاع رسانی در خصوص امکان ثبت کوتاژهای صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی به سایر کشورها

يکشنبه 17 شهريور 1398
مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

(191)

اطلاع رسانی در خصوص مجمع عمومی موسسین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان

يکشنبه 17 شهريور 1398
اطلاعیه در خصوص صادرات کمتر از صد هزار یورو

اطلاعیه در خصوص صادرات کمتر از صد هزار یورو

(206)

اطلاع رسانی در خصوص صادرات کمتر از صد هزار یورو

شنبه 16 شهريور 1398
آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

(439)

اطلاع رسانی در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

چهارشنبه 13 شهريور 1398
معرفی پایگاه داده فرصتهای صادراتی

معرفی پایگاه داده فرصتهای صادراتی

(137)

اطلاع رسانی در خصوص معرفی پایگاه داده فرصتهای صادراتی

سه شنبه 12 شهريور 1398
بخشنامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

(98)

اطلاع رسانی بخشنامه تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

يکشنبه 10 شهريور 1398
مشارکت در اعزام هیات تجاری و بازاریابی به ژاپن

مشارکت در اعزام هیات تجاری و بازاریابی به ژاپن

(168)

اطلاع رسانی در خصوص مشارکت در اعزام هیات تجاری و بازاریابی به ژاپن

چهارشنبه 16 مرداد 1398
مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون بخشودگی جرایم مالیاتی

مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون بخشودگی جرایم مالیاتی

(118)

اطلاع رسانی در خصوص مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون بخشودگی جرایم مالیاتی

چهارشنبه 16 مرداد 1398
نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان  در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

(1042)

اطلاع رسانی در خصوص نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

دوشنبه 7 مرداد 1398