آرشیو اطلاعیه

جلسات رو در رو با هیئت کشور عمان

اطلاعیه

جلسات رو در رو با هیئت کشور عمان

(647)

دوشنبه 29 آذر 1400
تمدید آگهی فراخوان ثبت‌نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان

اطلاعیه

تمدید آگهی فراخوان ثبت‌نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان

(316)

اطلاعیه

يکشنبه 28 آذر 1400
فراخوان احصاء مشکلات ارزی و گمرکی

اطلاعیه

فراخوان احصاء مشکلات ارزی و گمرکی

(32)

يکشنبه 28 آذر 1400
تقویم نمایشگاهی 2022 ترکیه

اطلاعیه

تقویم نمایشگاهی 2022 ترکیه

(216)

يکشنبه 28 آذر 1400
برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان چین - گوانجو

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان چین - گوانجو

(28)

يکشنبه 28 آذر 1400
برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن چین

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن چین

(41)

يکشنبه 28 آذر 1400
تعطیلی معادن کشور با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی

اطلاعیه

تعطیلی معادن کشور با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی

(30)

شنبه 27 آذر 1400
آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی

اطلاعیه

آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی

(29)

شنبه 27 آذر 1400
نشست راهکارهای اجرایی حل چالش‌های حوضه زاینده‌رود و نشست هوا برای تنفس

اطلاعیه

نشست راهکارهای اجرایی حل چالش‌های حوضه زاینده‌رود و نشست هوا برای تنفس

(26)

چهارشنبه 24 آذر 1400
تامین و خرید تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی سرور و سیستم ذخیره ساز

اطلاعیه

تامین و خرید تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی سرور و سیستم ذخیره ساز

(132)

اسناد مناقصه

چهارشنبه 24 آذر 1400