آرشیو اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه بیو اپن استان لومباردیا ایتالیا

اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه بیو اپن استان لومباردیا ایتالیا

(62)

يکشنبه 20 مهر 1399
 توسعه شرکت های مدیریت صادرات، نیاز روز اقتصاد کشور است

پرونده دوم

توسعه شرکت های مدیریت صادرات، نیاز روز اقتصاد کشور است

(61)

مصاحبه با آقای مهندس محمدرضا غفرالهی، مدیرعامل شرکت تجارت بین الملل دانا سپند

يکشنبه 13 مهر 1399
«تخصصی شدن و توسعه شرکت های مدیریت صادرات» مهمترین راهکار موفقیت در بازارهای بین المللی است.

پرونده دوم

«تخصصی شدن و توسعه شرکت های مدیریت صادرات» مهمترین راهکار موفقیت در بازارهای بین المللی است.

(58)

مصاحبه با آقای مهندس یوسف قاضی عسگر، رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا سپند

شنبه 12 مهر 1399
لزوم جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی

اطلاعیه

لزوم جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی

(37)

شنبه 12 مهر 1399
فراخوان احصاء مشکلات ارزی فعالان اقتصادی

اطلاعیه

فراخوان احصاء مشکلات ارزی فعالان اقتصادی

(52)

شنبه 12 مهر 1399
دوره های حرفه ای زبان انگلیسی برای استان ها و تشکل ها

اطلاعیه

دوره های حرفه ای زبان انگلیسی برای استان ها و تشکل ها

(132)

شنبه 12 مهر 1399
صادرات به مثلت تفکر، دانش و ابزار صادراتی نیاز دارد

پرونده دوم

صادرات به مثلت تفکر، دانش و ابزار صادراتی نیاز دارد

(57)

مصاحبه با آقای مهندس محمد عسگری، مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات «کویر نگین بین‌الملل»

پنجشنبه 10 مهر 1399
تربیت نیروهای توانمند در حوزه صادرات مهمترین دستاورد مرکز شتاب دهنده صادرات است

پرونده دوم

تربیت نیروهای توانمند در حوزه صادرات مهمترین دستاورد مرکز شتاب دهنده صادرات است

(55)

مصاحبه با سرکار خانم فرشته امینی؛ کارآفرین و صادرکننده نمونه استان

چهارشنبه 9 مهر 1399
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اتاق سوئیس

اطلاعیه

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اتاق سوئیس

(58)

سه شنبه 8 مهر 1399
سامانه پیشگیری از وقوع جرم به فعالین اقتصادی- کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

اطلاعیه

سامانه پیشگیری از وقوع جرم به فعالین اقتصادی- کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

(45)

سه شنبه 8 مهر 1399