آرشیو اطلاعیه

پیام های پیشگیری از اعتیاد

اطلاعیه

پیام های پیشگیری از اعتیاد

(23)

چهارشنبه 7 آبان 1399
تامین منافع صنعت و دانشگاه با تشکیل سرای نوآوری

پرونده سوم

تامین منافع صنعت و دانشگاه با تشکیل سرای نوآوری

(31)

مصاحبه با دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

سه شنبه 6 آبان 1399
همایش تجاری مجازی ایران و اوکراین

اطلاعیه

همایش تجاری مجازی ایران و اوکراین

(55)

دوشنبه 5 آبان 1399
نمایشگاه مجازی تجارت در اندونزی

اطلاعیه

نمایشگاه مجازی تجارت در اندونزی

(53)

اطلاعیه

دوشنبه 5 آبان 1399
ضرورت مشارکت عمومی در برنامه اهدای خون

اطلاعیه

ضرورت مشارکت عمومی در برنامه اهدای خون

(21)

دوشنبه 5 آبان 1399
صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات 3 نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

اطلاعیه

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات 3 نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

(27)

دوشنبه 5 آبان 1399
پیشنهاد شرکت بلاروسی جهت همکاری در حوزه داروسازی

اطلاعیه

پیشنهاد شرکت بلاروسی جهت همکاری در حوزه داروسازی

(41)

دوشنبه 5 آبان 1399
با شکل گیری سرای نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند شد

پرونده سوم

با شکل گیری سرای نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند شد

(42)

مصاحبه با محمد علی نادی، مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چهارشنبه 30 مهر 1399
دعوت از اتاق اصفهان برای مشارکت در پویش هزار امید

اطلاعیه

دعوت از اتاق اصفهان برای مشارکت در پویش هزار امید

(42)

سه شنبه 29 مهر 1399
درخواست تکمیل اطلاعات در خصوص ارزش پایه کالا در حوزه اوراسیا

اطلاعیه

درخواست تکمیل اطلاعات در خصوص ارزش پایه کالا در حوزه اوراسیا

(671)

سه شنبه 29 مهر 1399