آرشیو آرشیواطلاعیه

فراخوان جذب دبیر کمیسیون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

فراخوان جذب دبیر کمیسیون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

(189)

فراخوان جذب دبیر کمیسیون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

يکشنبه 5 خرداد 1398
فراخوان جذب مشاور افتخاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

فراخوان جذب مشاور افتخاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

(225)

اطلاع رسانی در خصوص فراخوان جذب مشاور افتخاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

يکشنبه 5 خرداد 1398
مزایده فروش اموال تملیکی

مزایده فروش اموال تملیکی

(124)

اطلاع رسانی در خصوص مزایده فروش اموال تملیکی

پنجشنبه 2 خرداد 1398
نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

(163)

اطلاع رسانی در خصوص نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه 1 خرداد 1398
برگزاری نمایشگاه CEBIT در روسیه

برگزاری نمایشگاه CEBIT در روسیه

(60)

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نمایشگاه CEBIT در روسیه

يکشنبه 22 ارديبهشت 1398
پورتال جامع تجاری تاجیکستان

پورتال جامع تجاری تاجیکستان

(72)

اطلاع رسانی در خصوص پورتال جامع تجاری تاجیکستان

يکشنبه 22 ارديبهشت 1398
مشارکت در دومین اکسپو واردات شانگهای چین در آبان ماه 1398

مشارکت در دومین اکسپو واردات شانگهای چین در آبان ماه 1398

(75)

اطلاع رسانی در خصوص مشارکت در دومین اکسپو واردات شانگهای چین در آبان ماه 1398

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
ثبت نام در بانک اطلاعات صادرکنندگان

ثبت نام در بانک اطلاعات صادرکنندگان

(146)

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام در بانک اطلاعات صادرکنندگان

سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

(99)

اطلاع رسانی بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
پنجمین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ایران - روسیه

پنجمین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ایران - روسیه

(95)

اطلاع رسانی در خصوص پنجمین نمایشگاه بازرگانی صنعتی ایران - روسیه

دوشنبه 16 ارديبهشت 1398