آرشیو اطلاعیه

اطلاعیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات سال97

اطلاعیه

اطلاعیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات سال97

(27)

اطلاعیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات 97

چهارشنبه 13 آذر 1398
سمینار خرید سازمان ملل

سمینار خرید سازمان ملل

سمینار خرید سازمان ملل

(28)

سمینار خرید سازمان ملل

دوشنبه 11 آذر 1398
نقض مقررات کشور عراق در مرز چزابه

اطلاع رسانی

نقض مقررات کشور عراق در مرز چزابه

(25)

نقض مقررات کشور عراق در مرز چزابه

دوشنبه 11 آذر 1398
مشارکت ، همکاری و حضور فعال در مجامع علمی، صنعتی و پژوهشی

اطلاع رسانی

مشارکت ، همکاری و حضور فعال در مجامع علمی، صنعتی و پژوهشی

(23)

مشارکت ، همکاری و حضور فعال در مجامع علمی، صنعتی و پژوهشی

دوشنبه 11 آذر 1398
سایت اطلاع رسانی مناقصات خارجی و فرصت های صدور خدمات فنی و مهندسی

اطلاع رسانی

سایت اطلاع رسانی مناقصات خارجی و فرصت های صدور خدمات فنی و مهندسی

(24)

سایت اطلاع رسانی مناقصات خارجی و فرصت های صدور خدمات فنی و مهندسی

يکشنبه 10 آذر 1398
دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه

دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه

دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه

(20)

دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه

يکشنبه 10 آذر 1398
ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

اطلاعیه

ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

(216)

ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

يکشنبه 10 آذر 1398
اطلاعیه ثبت کوتاژهای ریالی

اطلاعیه ثبت کوتاژهای ریالی

اطلاعیه ثبت کوتاژهای ریالی

(30)

اطلاعیه ثبت کوتاژهای ریالی

شنبه 9 آذر 1398
پروانه های صادراتی افغانستان و عراق

اطلاع رسانی پروانه های صادراتی افغانستان و عراق

پروانه های صادراتی افغانستان و عراق

(57)

پروانه های صادراتی افغانستان و عراق

پنجشنبه 7 آذر 1398
ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای میوه

اطلاع رسانی

ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای میوه

(49)

اطلاع رسانی ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای میوه

پنجشنبه 7 آذر 1398