آرشیو اطلاعیه

لزوم اطلاع رسانی به واحد های نساجی مرتبط در خصوص کدهای آیسیک اعلام شده دفتر نساجی پوشاک و سلولوزی

اطلاعیه

لزوم اطلاع رسانی به واحد های نساجی مرتبط در خصوص کدهای آیسیک اعلام شده دفتر نساجی پوشاک و سلولوزی

(18)

پنجشنبه 23 مرداد 1399
صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات یکصد و پانزدهمین و یکصد و شانزدهمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

اطلاعیه

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات یکصد و پانزدهمین و یکصد و شانزدهمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

(15)

پنجشنبه 23 مرداد 1399
شرکت های واردکننده قزاقستان

اطلاعیه

شرکت های واردکننده قزاقستان

(24)

پنجشنبه 23 مرداد 1399
سازمان توسعه تجارت در خصوص اجرایی شدن تبصره1بند 1 بسته سیاستی جدید برگشت ارز

اطلاعیه

سازمان توسعه تجارت در خصوص اجرایی شدن تبصره1بند 1 بسته سیاستی جدید برگشت ارز

(13)

پنجشنبه 23 مرداد 1399
اعلام ثبت نام از طریق سامانه جامع تجارت

اطلاعیه

اعلام ثبت نام از طریق سامانه جامع تجارت

(21)

پنجشنبه 23 مرداد 1399
اتاق اتفاق تازه میخواست

اطلاعیه

اتاق اتفاق تازه میخواست

(38)

چهارشنبه 22 مرداد 1399
نمایشگاه  انرژی کابل

اطلاعیه

نمایشگاه انرژی کابل

(35)

سه شنبه 21 مرداد 1399
مشوق مالیاتی پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه

اطلاعیه

مشوق مالیاتی پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه

(24)

سه شنبه 21 مرداد 1399
برگزاری چالش فناوری اطلاعات گیاهان دارویی

اطلاعیه

برگزاری چالش فناوری اطلاعات گیاهان دارویی

(24)

سه شنبه 21 مرداد 1399
عرضه سهام دولت در شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

اطلاعیه

عرضه سهام دولت در شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

(35)

يکشنبه 19 مرداد 1399