آرشیو حقوقی و پارلمانی - 98

بررسی مشکلات شش شرکت در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

بررسی مشکلات شش شرکت در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

(32)

دومین جلسه سال 1400 ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان اصفهان برگزار شد.

چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400
اصول حاکم برچک در اصلاحات جدید قانون چک

در پارلمان بخش خصوصی بررسی شد:

اصول حاکم برچک در اصلاحات جدید قانون چک

(66)

کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران اقدام به برگزاری وبینار « اصول حاکم برچک در اصلاحات جدید قانون چک» نمودند.

چهارشنبه 25 فروردين 1400
تشکیل کارگروه های تخصصی حمایت و بازسازی شرکت های متوقف و ورشکسته و پولی ارزی

در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مصوب شد:

تشکیل کارگروه های تخصصی حمایت و بازسازی شرکت های متوقف و ورشکسته و پولی ارزی

(62)

در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مصوب شد کارگروهی تخصصی در راستای حمایت و بازسازی شرکت های متوقف و ورشکسته همچنین کارگروه پولی ارزی مربوط به فعالان اقتصادی تشکیل شود.

جمعه 17 بهمن 1399
قواعدحاکم بر قراردادهای بانکی

در وبینار کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد

قواعدحاکم بر قراردادهای بانکی

(97)

در این رویداد که به صورت مجازی و به همت کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای بانکی مورد بررسی و تشریح قرار گرفت.

چهارشنبه 17 دي 1399
بررسی مشکلات چهار شرکت در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

بررسی مشکلات چهار شرکت در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

(128)

پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، به بررسی مشکلات ۴ شرکت فعال اقتصادی اختصاص یافت.

پنجشنبه 27 آذر 1399
وبینار اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و صدور احکام ورشکستگی برگزار شد

وبینار اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و صدور احکام ورشکستگی برگزار شد

(126)

در وبیناراصول حاکم بر رسیدگی قضایی و صدور احکام ورشکستگی ،تعاریف موجود در این حوزه و آثار ناشی از صدور این حکم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

يکشنبه 18 آبان 1399
وبینار اصول حاکم بر چک و اصلاحات جدید قانون چک

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد:

وبینار اصول حاکم بر چک و اصلاحات جدید قانون چک

(186)

در وبینارکمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان که به صورت وبینار برگزار شد، رضا برادران اصفهانی، رئیس این کمیسیون به ارائه توضیحاتی پیرامون اصول حاکم بر چک و اصلاحات جدید قانون چک، اعم از نوآوری های موجود در این قانون، روش های مختلف مطالبه گری، شرایط کیفری شدن چک و همچنین مجازات های قانوني و محروميت هاي اجتماعي آن پرداخت.

شنبه 10 آبان 1399
بررسی رأی وحدت رویه شماره 794 و بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی/ ضرورت اطلاع رسانی پتانسیل های ستاد تسهیل به فعالان اقتصادی

در ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان مورد بحث قرار گرفت:

بررسی رأی وحدت رویه شماره 794 و بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی/ ضرورت اطلاع رسانی پتانسیل های ستاد تسهیل به فعالان اقتصادی

(707)

ششمین نشست کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان به منظور بررسی بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی، رأی وحدت رویه و همچنین نحوه اطلاع بخش خصوصی از نحوه محاسبه و میزان بدهی بانک ها از طرق قانوني برگزار شد.

پنجشنبه 8 آبان 1399
نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در پنجمین نشست کمیسیون حقوقی و پارلمانی

نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در پنجمین نشست کمیسیون حقوقی و پارلمانی

(145)

اعضای کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در پنجمین جلسه این کمیسیون، به نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی بخش خصوصی و همچنین، بررسی اخبار و رویدادهای حوزه قانون گذاری ، حقوق ، حمایت قضایی و امور مجلس پرداختند.

يکشنبه 4 آبان 1399
برگزاری یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری

(99)

یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

چهارشنبه 23 مهر 1399