اطلاعیه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

دعوت به همکاری

بنچ مارک

بنچ مارک برون سپاری بخشی از فعالیت های پژوهشی و کارهای مطالعاتی اتاق بازرگانی اصفهان
دوشنبه 13 آبان 1398

دعوت به همکاری

جمع آوری و صحه گذاری اطلاعات (تهیه بانک اطلاعاتی)، ارزیابی و پایش تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان

جمع آوری و صحه گذاری اطلاعات (تهیه بانک اطلاعاتی)، ارزیابی و پایش تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان برون سپاری بخشی از فعالیت های پژوهشی و کارهای مطالعاتی اتاق بازرگانی اصفهان
دوشنبه 13 آبان 1398

ماراتن صادرات

برگزاری اولین رویداد ملی مرکز تخصصی شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی

برگزاری اولین رویداد ملی مرکز تخصصی شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی نشست پیش رویداد با محوریت تعیین کالاهای قابلیت دار جهت انجام صادرات با استفاده از ظرفیت اعضای اتاق بازرگانی اصفهان
شنبه 11 آبان 1398

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی -
پنجشنبه 9 آبان 1398

ممنوعیت واگذاری کارت های بازرگانی به غیر

آخرین مصوبه قوه قضاییه در خصوص نحوه استفاده از کارن های بازرگانی

آخرین مصوبه قوه قضاییه در خصوص نحوه استفاده از کارن های بازرگانی -
پنجشنبه 9 آبان 1398

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر
دوشنبه 29 مهر 1398

اطلاع رسانی در خصوص دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها

دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها

دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به استان ها
دوشنبه 29 مهر 1398

ثبت مواد پلیمری پتروشیمی به تفکیک گرید در سامانه بهین یاب

ثبت مواد پلیمری پتروشیمی به تفکیک گرید در سامانه بهین یاب

ثبت مواد پلیمری پتروشیمی به تفکیک گرید در سامانه بهین یاب ثبت مواد پلیمری پتروشیمی به تفکیک گرید در سامانه بهین یاب
چهارشنبه 24 مهر 1398

تعیین سهمیه مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش

تعیین سهمیه مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش

تعیین سهمیه مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش تعیین سهمیه مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش
چهارشنبه 24 مهر 1398

اطلاعیه امور مالیاتی

اطلاعیه امور مالیاتی

اطلاعیه امور مالیاتی اطلاعیه امور مالیاتی
شنبه 13 مهر 1398