کمیسیون انرژی و صنایع پالایش و پتروشیمی

بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی صنایع راهکار جبران کسری گاز استان

در نشست کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق مهم‌ترین راهکار افزایش پایداری شبکه

وجود نهاد تنظیم گر قیمت برق راهکار رفع بحران صنعت برق کشور

در نشست کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
بررسی دستورالعمل مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی با حضور نماینده مجلس شواری اسلامی

نهمین جلسه کمیسیون انرژی ، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:
بررسی مشکلات و راهکارهای حوزه نفت ،گاز،پالایش، پتروشیمی و برق

درنشست بررسی راهکارهای عبور از بحران برق عنوان شد:
تهیه طرح رفع مشکلات صنعت برق توسط اتاق بازرگانی اصفهان برای ارائه به دولت و مجلس