مطالب گردشگری و برند

در هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
تغییر تعرفه تاسیسات گردشگری ضربه مهلکی بر صنعت گردشگری استان اصفهان

تغییرنام کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان به گردشگری، صنایع دستی و فرش

کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد:
وبینار برند مقصد گردشگری در اقامتگاه‌های بوم گردی

خدمتی دیگر از اتاق بازرگانی اصفهان:
راه اندازی و فعال شدن شرکت توسعه گردشگری "راه ابريشم ايرانيان "

پیگیری مشکلات تولیدکنندگان مصنوعات وزیورآلات نقره درجلسه کارشناسی کمیسیون گردشگری و برند

توسط کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شد:
بسته پیشنهادی توسعه گردشگری ویژه دولت جدید