مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

آینده تجارت الکترونیک در عصرپساکرونا

گلشیرازی:
شرکت‌های دانش‌بنیان به فراتر از مرزها فکر کنند

در وبینار «زیر پوست شهر در دوران کرونا» بررسی شد:
بررسی آسیب‌های اجتماعی در دوران کرونا

همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی از طریق پایگاههای سلامت برای غربالگری مبتلایان به کرونا

اقدامات پارلمان بخش خصوصی در راستای فقرزدایی از جامعه

امضاء تفاهم نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مدافعان سلامت استان اصفهان
خردجمعی برای حمایت ازمدافعان سلامت