مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

در همایش «فرصت‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان» در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
پیشنهاد راه‌اندازی نخستین شعبه استانی فرابورس کشور در اصفهان

در جلسه بررسی مشکلات فعالان بازار سرمایه در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
سلب اعتماد از بازار سرمایه با تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه

در نشست خبری «همایش فرصت‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان» عنوان شد؛
تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس مطالبه جدی فعالان اقتصادی است

همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و اداره آموزش و پرورش استثنایی استان

در همایش «تأمین مالی مسئولانه شرکت‌ها» در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بهترین جایگزین برای سپرده‌های بانکی

در راستای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد
تهیه و توزیع بیش از 5هزاربسته معیشتی