مطالب صنایع

در هفتمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:
بررسی مشکلات صنایع استان اصفهان و پیشنهادات بخش خصوصی به دولت سیزدهم

به همت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان؛
نخستین ماراتن برند برتر صنعت لاستیک اصفهان برگزار می‌شود

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی استان

کمک به تسهیل فرآیندهای زنجیره صنعت ساختمان

گلشیرازی:
افزایش رضایتمندی اعضا از اتاق بازرگانی اصفهان/ نیاز به یک شبکه‌سازی بنیادی داریم

محمد رضا رجالی:
تحریم بهترین فرصت برای رشد صنعت نساجی استان اصفهان