مطالب صنایع

در گردهمایی و مجمع بزرگ تولیدکنندگان لاستیک صنعتی اصفهان تاکید شد
ضرورت تشکیل اتحادیه تخصصی تولیدکنندگان لاستیک صنعتی اصفهان

در دهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مصوب شد:
تشکیل کمیته صنایع پیشرفته برای استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش بنیان

در نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت؛
لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی استان

در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت:
لزوم تدوین استراتژی صنعتی استان اصفهان

در هفتمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:
بررسی مشکلات صنایع استان اصفهان و پیشنهادات بخش خصوصی به دولت سیزدهم

به همت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان؛
نخستین ماراتن برند برتر صنعت لاستیک اصفهان برگزار می‌شود