مطالب معادن

صادرات سنگ های تزیینی، تشکیلاتی و منظم نیست

هیات موسس کنسرسیوم صادرات سنگ تزئینی استان اصفهان انتخاب شد

به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان و با مشارکت دفاتر تجاری خارج از کشور ایمیدرو انجام شد:
تسهیل توسعه صادرات سنگ های تزئینی/ استان اصفهان پایلوت طرح حمایت ایمیدرو از صنعت سنگ

به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
احیای فعالیت معادن سنگ آهن استان اصفهان/اعلام بسته حمایتی سرمایه گذاری فولادمبارکه و ذوب آهن برای معادن سنگ آهن استان اصفهان

به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد:
گام نخست صادرات ماشین سازی صنعت سنگ و معدن اصفهان به پاکستان

در نشست معادن سنگ آهن کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال افزایش تعامل میان سنگ آهنی‌ها و فولادی‌ها / شرایط امضای تفاهم‌نامه چندجانبه میان سازمان صمت، ذوب آهن و فولاد مبارکه فراهم شود