مطالب معادن

نماینده مجلس در نشست بررسی راهکارهای جلوگیری از فرونشست اصفهان مطرح کرد:
حضور فوری رئیس جمهور و شورای عالی آب در اصفهان و حل مشکل زاینده رود،محور مطالبات مردم اصفهان است

درجلسه کمیته فلزات وسنگ های گرانبها تاکید شد:
ضرورت برندسازی تولیدات طلای اصفهان

در نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد:
آخرین استانداردها و تکنولوژی آنالیز طلا

با پیگیری کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
بررسی طرح اصلاح قانون معادن با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی

در نشست تسهیل وتسریع صدور مجوزات حوزه معادن مصوب شد:
تشکیل کارگروه بررسی فرآیند صدور مجوزات و پاسخ استعلامات حوزه معادن

به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
احصاء مشکلات فعالان صنعت سنگ با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی