مطالب کمیسیون کشاورزی و محیط زیست

بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان از مراکز گیاهان دارویی استان خراسان رضوی

با حضور معاون طرح‌ریزی قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی؛
چشم‌انداز، مأموریت‌ها، اهداف و وظایف مرکز نوآوری امنیت غذایی، آب و انرژی تشریح شد

معاون طرح‌ریزی قرارگاه تحول،نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی خبر داد:
پلتفرم جامع کشاورزی دانش‌بنیان رونمایی خواهد شد

دفتر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در اصفهان افتتاح شد

در همایش بررسی چالش‌ها و مسائل بخش کشاورزی شهرستان‌های نائین و خور و بیابانک و راه‌های برون رفت از آن مطرح شد:
همبستگی فعالان زنجیره ارزش حوزه کشاورزی تنها راه برون رفت از مشکلات کشاورزان

در جلسه کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
تأمین منابع مالی، حلقه مفقوده زنجیره ارزش محصولات کشاورزی