مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

در نشستی در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
برخی مفاد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرایط فعلی کشور هم‌خوانی ندارد

تشکیل میز خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست فعالان اقتصادی اصفهان از وزیر

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل تولید و جرم‌زا است

در همایش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد
آمریکای شمالی و لاتین فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی ایران

در هفدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار عنوان شد:
اقتصاد ایران اقتصادی ضد تولید است

در نشست فعالان اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی اشترجان تاکید شد:
نقش مهم اجرای کامل قوانین در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان