مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

در هفدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار عنوان شد:
اقتصاد ایران اقتصادی ضد تولید است

در نشست فعالان اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی اشترجان تاکید شد:
نقش مهم اجرای کامل قوانین در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان

در شانزدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار مطرح شد:
تغییر نظام انگیزشی شهروندان مهم‌ترین ابزار اجرای طرح‌های موفق درحوزه اشتغال

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکارعنوان شد:
اصلاح ساختار و اخذ تصمیمات سخت لازمه تحول اقتصاد کشور

در نشست بررسی مسائل فعالان اقتصادی در حوزه وظایف سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد:
بررسی فرآیند ارائه پیش‌نویس گزارش حسابرسی به فعالین اقتصادی جهت رفع ابهامات

در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌ وکار با فعالان اقتصادی منطقه غرب استان مطرح شد:
تأکید بر پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان