مطالب حقوقی و پارلمانی

بررسی مشکلات شش شرکت در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

در پارلمان بخش خصوصی بررسی شد:
اصول حاکم برچک در اصلاحات جدید قانون چک

در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مصوب شد:
تشکیل کارگروه های تخصصی حمایت و بازسازی شرکت های متوقف و ورشکسته و پولی ارزی

در وبینار کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد
قواعدحاکم بر قراردادهای بانکی

بررسی مشکلات چهار شرکت در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

وبینار اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و صدور احکام ورشکستگی برگزار شد