مطالب حقوقی و پارلمانی

درجلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه عنوان شد:
تشکیل کمیته تخصصی بررسی موانع جدی جهش تولید

یادداشت رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران
6 راهکار حقوقی برای مقابله با کرونا

افتتاح شعبه ۶۰ شورای حل اختلاف اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان

درنشست بایسته های حقوقی قراردادهای کسب و کار دانش بنیان تاکید شد:
نقدینگی پایین مهم ترین دلیل شکست استارتاپ ها درایران/ ضرورت وضع ادبیات حقوقی در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان

در همایش شفافیت، قانون و مبارزه با فساد عنوان شد:
اولویت قوه قضائیه در پروند ه های کلان اقتصادی اعاده حقوق بیت المال و جبران ضرر وزیان مردم است/ شفافیت گلوگاه مبارزه با فساد است / ارتقاء شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو شاه کلید مبارزه با فساد/