اخبار تشکل ها

کشانی :
شرکت های دانش بنیان و گردشگری دو مزیت استان اصفهان است

مجمع عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان با ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره و انتخاب بازرس برگزار شد.
1397/11/25

محسن پورسینا:
تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان از 4 تشکل به 20 تشکل ثبت شده و 9 تشکل در حال ثبت ارتقا یافته است

درهشتمین جلسه کمیسیون تشکل ها رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در چهار سال گذشته تعاملات و همگرایی بسیار مناسبی بین اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به منظور افزایش خدمت رسانی به بخش تولید و صنعت استان و همچنین کمک به رفع چالش های فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
1397/11/25

الحاق انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان به اتاق بازرگانی

الحاق انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اکثریت آرا به تصویب رسید.
1397/11/11

کشانی :
شرکت های دانش بنیان و گردشگری دو مزیت استان اصفهان است

مجمع عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان با ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره و انتخاب بازرس برگزار شد.
1397/11/11

بازدید اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان

اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان بازدید بعمل آوردند.
1397/10/17