شورای عالی جوانان

برگزاری نوزدهمین رویداد کارآفرینی استارتاپ گرایند با حضور بنیانگذار «علی بابا»

وزدهمین رویداد کارآفرینی Startup Grindاستارتاپ گرایند با حضور مجید حسینی نژاد، موسس و بنیانگذار استارتاپ علی بابا در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
1397/02/29

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان:
ورود جوانان به عرصه های مدیریتی و اجرایی تنها راه نجات اقتصاد کشوراست

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در دومین جلسه این شورا در سال جاری، ورود جوانان به عرصه های مدیریتی و اجرایی را تنها راه نجات اقتصاد کشور دانست.
1397/02/24

عباسعلی قصاعی بنیانگذار صنایع چینی زرین ایران :
پشتکار و انضباط دو ویژگی مهم کارآفرینان موفق است

هفدهمین رویداد در مسیر موفقیت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی با حضور عباسعلی قصاعی بنیانگذار صنایع چینی زرین در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
1397/02/19

رييس اتاق بازرگاني اصفهان؛
با تمام توان از جوانان حمايت مي كنيم

آيين رونمایی از يكي ايده هاي موفق مركز توسعه سرمايه گذاري و فناوري اتاق بازرگاني اصفهان با عنوان شبکه مدیریت کسب و کار نوود برگزار شد.
1397/02/10

دورهمی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
جوانان در عرصه اقتصادی حضور فعال تر و پررنگ داشته باشند/کمیته بررسی نوسانات ارز در شورای عالی جوانان تشکیل می شود

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:جوانان بایستی در عرصه اقتصادی حضور فعال تر و پررنگ داشته باشند و دیدگاه و نظرات کارشناسی خود را به اطلاع مسوولین و تصمیم گیران اقتصادی برسانند.
1397/02/01