شورای عالی جوانان

شانزدهمین رویداد «در مسیر موفقیت» با حضور رضا محزونیه مدیر موسسه مطبوعاتی نسل‌فردا :
هیچ موفقیتی یک‌شبه به‌دست نمی‌آید

شانزدهمین رویداد کارآفرینی «در مسیر موفقیت» شورای عالی جوانان با حضور رضا محزونیه مدیر موسسه مطبوعاتی نسل‌فردا در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
1396/12/21

آیین اختتامیه چهارمین دوره بازرگانان کوچک در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

آیین اختتامیه چهارمین دوره بازرگانان کوچک به همت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با حضور خانواده های شرکت کنندگان در این دوره در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
1396/12/21

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

سپردن امور به جوانان یکی از راه های نجات کشور است
1396/11/30

در هجدهمین رویداد کارآفرینی استارتاپ گرایند عنوان شد:
شرکت های استارتاپی عامل جذب و حفظ استعدادها در کشور هستند

درهجدهمین رویداد کارآفرینی استارتاپ گرایند که با حضور موسس و بنیانگذار (tap30) و با مشارکت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، شرکت های استارتاپی عامل جذب و حفظ افراد با استعداد و نخبه در کشور معرفی شدند.
1396/11/24