محمدرضا رجالی


 
 • مهندس کشاورزی تولیدات باغبانی
 • رییس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
 • تن­ آسا (تولید کالای خواب)، رزین پلیمر، تافت بافت، زربافت چاپ، زیست فن­آور، ماشین ­سازی، نگین ترابر، یلدا، کارآفرینان رجال، رهپویان جوان آریا
 • نایب رییس هیأت مدیره گروه پتروشیمی رجال
 • پتروشیمی سلمان فارسی
 • پتروشیمی سراج گستران
 • مهندسی تبیان راهبرد پارسی
 • نامداران کارآفرینان زریبار
 • مجتمع کشت و صنعت نفیس
 • آونگ پویا
 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 • بنیانگذار و عضو هیأت مؤسس سازمان ملی و مردم نهاد حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت ایران
 • عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره آموزشی رهپویان جوان
 • واحد صادرکننده نمونه ملی در سال 1376
 • برنده جایزه بین المللی کیفیت پاریس در سال 1376
 • واحد صادرکننده نمونه استان در سال­های 1381 و 1382
 • واحد صادرکننده نمونه کشور در سال 1383 و 1387