کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

- پیوندزدن اقتصاد وکسب‌وکار با جامعه با تلاش برای حل مشکلات و ارائه خدمات
- شناسایی مشکلات موجود تأمین مالی بنگاه های اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب
- تبيين مفهوم مسئوليت اجتماعي و تلاش براي نهادينه كردن آن در بنگاه هاي اقتصادي

اهداف اصلی کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

- افزایش همدلی وارتباطات سازنده با فعالان اقتصادی
- تدوین شاخص های رتبه بندی شرکت ها ازمنظرمسئولیت اجتماعی
- پایش فضای کسب وکار و رفع موانع وچالش هاي موجود فعالان اقتصادی

معرفی کمیته های ذیل کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

- کمیته بورس و سرمایه گذاری
- کمیته مسئولیت های اجتماعی و سمن ها
- کمیته تشکل های اقتصادی

فعالیت های شاخص و خدمات جاری کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

- اقدام به تشکیل بانک اطلاعاتی تشکل‌های اقتصادی و سمن‌های استان
- تشکیل مجموعه پويش هاي «خشت به خشت تا بهشت» در راستای حمایت از بیماران کرونا در استان، حمایت از هموطنان درگیر سیل در استان سیستان، تأمین وسایل کمک تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند و ... با عناوين (كمك، آلودگي هوا، سيل سيستان و بلوچستان، كرونا، هر شهروند يك ديده بان، نذز ماسك و مهر شاد)
- تشكيل كميته مشترك با دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا براي تأمين تجهيزات پزشكي، بهداشتي و همچنين اهداي بسته هاي معيشتي در قالب دو طرح «کرامت حسینی» و «مهر کریمانه امام حسن مجتبی(ع)»
- اقدام به تشکیل شرکت ‌های سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه در استان
- تشكيل ساختارهاي CSR جهت اداي مسئوليت هاي اجتماعي در بخش خصوصي
- ایجاد بسترهای لازم به منظور حضور شرکت‌های تولیدی و صنعتی اصفهان در بورس و حمایت از این شرکت‌ها به منظور تأمین مالی آنها از طریق بورس
- برگزاری همایش ها ، سمینارها و نشست های مرتبط با بازار سرمایه و بورس