آرشیو آرشیواطلاعیه

معرفی اعضاء گروه بازرگانی و بازاریابی راه آهن اصفهان جهت جذب بارهای ریل پسند

(188)

اطلا رسانی درخصوص معرفی اعضاء گروه بازرگانی و بازاریابی راه آهن اصفهان جهت جذب بارهای ریل پسند

جمعه 16 شهريور 1397

در خصوص ثبت سفارش شمش استاندارد فلطات گرانبها

(158)

اطلاع رسانی در خصوص ثبت سفارش شمش استاندارد فلطات گرانبها

پنجشنبه 15 شهريور 1397

ثبت نام واحدهای فلزی در سامانه بهین یاب

(210)

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام واحدهای فلزی در سامانه بهین یاب

پنجشنبه 15 شهريور 1397

تعویق هیات موسس اتاق مشترک ایران + تاجیکستان و سمینار آموزشی سرمایه خارجی‎

(224)

اطلاع رسانی در خصوص تعویق هیات موسس اتاق مشترک ایران + تاجیکستان و سمینار آموزشی سرمایه خارجی‎

جمعه 29 تير 1397

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

(369)

اطلاع رسانی در خصوص اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

يکشنبه 20 خرداد 1397

نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

(302)

اطلاع رسانی در خصوص نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

سه شنبه 15 خرداد 1397

بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

(373)

اطلاع رسانی در خصوص بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397

فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

(636)

اطلاع رسانی در خصوص فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

پنجشنبه 16 فروردين 1397

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

(496)

اطلاع رسانی در خصوص معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

سه شنبه 14 فروردين 1397

اطلاع رسانی اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

(502)

اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

چهارشنبه 8 فروردين 1397