اخبار آموزش ، پژوهش و توانمندسازی

رييس كميسيون آموزش اتاق بازرگاني اصفهان خبر داد:
كشاني: مرکز توسعه نیروی انسانی اتاق بازرگانی اصفهان(متسا)در ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه افتتاح مي گردد

رييس كميسيون آموزش اتاق بازرگاني اصفهان گفت: ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد صادرات و ثروت آفرینی سی آبان و یکم آذر در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.
دوشنبه بیست و هشتم آبان 1397

برگزاری کارگاه آموزشی رویکردی به نگهداری و تعمیر مبتنی بر قابلیت اطمینان

کارگاه آموزشی رویکردی به نگهداری و تعمیر مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شنبه بیست و ششم آبان 1397

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم نوین گزارشگری مالی بین الملل و استانداردهای ملی

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم نوین گزارشگری مالی بین الملل IFRS)) و استانداردهای ملی طی دو روز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شنبه نوزدهم آبان 1397

ششمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

ششمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور نمایندگانی از شهرداری، شورای شهر، بهزیستی و دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان برگزارشد.
شنبه نوزدهم آبان 1397

دوره آموزشی شبیه سازی عملیاتی فرآیند صادرات به کار خود پایان داد

دوره آموزشی شبیه سازی عملیاتی فرآیند صادرات که از 1 تا 4 آبانماه و با حضور بیش از 170 شرکت کننده در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری بود، به کار خود پایان داد.
شنبه پنجم آبان 1397