اخبار آموزش ، پژوهش و توانمندسازی

رييس كميسيون آموزش اتاق بازرگاني اصفهان
کشانی : توان علمی دانشگاه ها باید در مالکیت صنعت باشد

رئیس شورای عالی جوانان اتاق بازرگاني اصفهان گفت: صنعت و دانشگاه رابطه ای دوطرفه دارند که در صورت تعامل، پیشرفت هر کدام ارمغان صعود را برای دیگری نیز دربر خواهد داشت . اگر بار علمی دانشگاه ها در جهت نیازهای صنعت یا در مالکیت صنعت باشد ، مرزهای علم کاربردی و دانش افزایی در کشور شکسته می شود.
دوشنبه بیست و ششم شهريور 1397

پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی هشدار داد:
کاهش بهره وری و افزایش فساد در نیروی کارتبعات عدم همخوانی هزینه های معیشتی و دستمزد

درسمینار آموزشی مدیریت شرکت ها در شرایط تورمی که با حضور پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، وی نسبت به کاهش بهره وری نیروی انسانی، افزایش فساد در نیروی کارو کاهش وفاداری نیروی انسانی به کارفرما به عنوان تبعات عدم همخوانی هزینه های معیشتی و دستمزد نیروی انسانی هشدارداد.
دوشنبه نوزدهم شهريور 1397

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان :
شرایط کنونی اقتصاد به نفع تولید و کارآفرینان نیست/حمایت از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شرایط کنونی اقتصاد و نوسانات ارزی به نفع تولید و کارآفرینان نیست.
يکشنبه هیجدهم شهريور 1397

در سمینار آموزشی «توصیه های معلم بازاریابی در دوران بحران اقتصادی» تاکید شد:
حفظ بقا مطلوب ترین استراتژی مدیران در شرایط بحرانی است

در سمینار آموزشی « توصیه های معلم بازاریابی در دوران بحران اقتصادی» تاکید شد: در شرایط بحران اقتصادی توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی جایز نبوده و حفظ بقا مطلوب ترین استراتژی پیش روی مدیران است.
شنبه هفدهم شهريور 1397

تاکید بر استخدام نیروهای کارآمد در نظام اجرای مدیریت جانشین پروری

در کارگاه آموزشی مدیریت جانشین پروری که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد بر ضرورت استخدام نیروهای زبده در سازمان به منظور نظام اجرای مدیریت جانشین پروری تاکید گردید.
شنبه هفدهم شهريور 1397