اخبار کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست

به همت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:
نشست نقد طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار با حضور نمایندگان مجلس

نشست نقد توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار به همت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
1397/04/03

در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
78 هزار هکتار باغات استان اصفهان در تنش آبی قرار گرفته اند/ نجات یک هکتار باغ از خطر خشک شدن 6 میلیون تومان هزینه دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد مساحت کشور را خشکسالی فرا گرفته است، گفت: اینکه مدام از اتفاقات رخ داده در میزان بارش ها و بحران آب صحبت کنیم دردی را دوا نمی کند بلکه امروز لازم است بدانیم در برخورد با این مساله چه باید کرد و سپس همه با اتحاد و هم دلی در تحقق راه حل های علمی ارائه شده بکوشیم
1397/03/05

به همت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان جمعی از باغداران ایتالیایی از باغات سمیرم دیدن کردند

به همت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان یک گروه 20 نفره از باغداران منطقه تیرول جنوبی در شمال کشور ایتالیا با هدف بررسی فرصت های همکاری و سرمایه گذاری از باغ های سیب در مرکز و شرق سمیرم دیدن کردند
1397/03/05

رييس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:
قلمكاري:میز توسعه صادرات تولید شیر کشور در اصفهان راه اندازی شود.

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقشه راه ٤ ساله کمیسیون گفت:در سال ٩٤ تیم سازی ،سال ٩٥ ریل گذاری ،سال ٩٦ فعالیت بر اساس اولویت و در سال ٩٧ جمع بندی فعالیت ها در دستور کار کمسیون است .
1397/02/26

در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان
میز توسعه صادرات تولید شیر کشور در استان راه اندازی شود

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقشه راه 4 ساله کمیسیون گفت:در سال 94 تیم سازی ،سال 95 ریل گذاری ،سال 96 فعالیت بر اساس اولویت و در سال 97 جمع بندی فعالیت ها در دستور کار کمسیون است .
1397/02/10