اخبار تشکل ها

بازدید اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان

اعضای کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی از محل احداث ساختمان تشکلهای اقتصادی و نمایشگاه بزرگ اصفهان بازدید بعمل آوردند.
1397/10/17

با همت اتاق بازرگانی ،دانشگاه و انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان ؛
جایزه مدیریت بازرگانی مرداد سال 98 در اصفهان برگزار می شود

جایزه مدیریت بازرگانی در راستای توانمندسازی زیرساختهای واحد بازرگانی شرکت های نوآور مرداد سال 1398 برگزار می شود.
1397/10/02

به همت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان اصفهان ؛
نشست بازارشناسی و بازاریابی صنایع دستی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

نخستین سال فعالیت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان اصفهان هراه با برگزاری نشست بازارشناسی و بازاریابی صنایع دستی در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
1397/09/03

دوره اصول جهانی بازاریابی و تحلیل بازار ویژه اعضاء انجمن صنعت پخش اصفهان برگزار شد

اتاق بازرگانی اصفهان در پی برگزاری سلسله دوره های آموزشی ویژه تشکل های عضو اتاق، اقدام به برگزاری دوره اصول جهانی بازاریابی و تحلیل بازار برای اعضاء انجمن صنعت پخش اصفهان نمود.
1397/09/01

دردوره تخصصی مدیریت و حفظ ارتباط با مشتریان عنوان شد:

حفظ مشتریان موجود مهم ترین گام CRM در دوران بحران است
1397/09/01