آرشیو

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

(115)

اطلاع رسانی در خصوص اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

يکشنبه 20 خرداد 1397

نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

(95)

اطلاع رسانی در خصوص نظر خواهی در خصوص حمایت از کالای ایرانی از اعضای اتاق

سه شنبه 15 خرداد 1397

بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

(156)

اطلاع رسانی در خصوص بررسی وضعیت بدهکاران حساب ذخیره ارزی و کارگروه مرتبت

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397

فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

(320)

اطلاع رسانی در خصوص فهرست اسامی رایزنان بازرگانی

پنجشنبه 16 فروردين 1397

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

(260)

اطلاع رسانی در خصوص معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

سه شنبه 14 فروردين 1397

اطلاع رسانی اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

(268)

اعزام هیأت تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران به قبرس

چهارشنبه 8 فروردين 1397

اطلاع رسانی در خصوص برقراری رمز و و پیام سوئیفت بین بانک ملی الجزایر

(257)

برقراری رمز و و پیام سوئیفت بین بانک ملی الجزایر

يکشنبه 27 اسفند 1396

در خصوص ممانعت از ثبت سفارش به دلار آمریکا

(288)

اطلاع رسانی در خصوص در خصوص ممانعت از ثبت سفارش به دلار آمریکا

شنبه 26 اسفند 1396

عرضه بنگاههای قابل واگذاری

(421)

اطلاع رسانی در خصوص عرضه بنگاههای قابل واگذاری

چهارشنبه 27 دي 1396

جشنواره امتنان از برترینهای جامعه کار و تولید

(490)

اطلاع رسانی در خصوص جشنواره امتنان از برترینهای جامعه کار و تولید

چهارشنبه 13 دي 1396